Statuten

De statuten van de Zeilvereniging Gaasperplas zijn in 1981 voor het laatst vernieuwd. Je leest onze statuten in het bijgevoegde pdf-bestand.

Lees meer

Huishoudelijk reglement

Dit is het huishoudelijk reglement van de zeilvereniging Gaasperplas.
Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Het is als zodanig gefundeerd in artikel 23 van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering van 16 maart 2014.

Lees meer