Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Zeilvereniging Gaasperplas om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Zeilvereniging Gaasperplas draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Zeilvereniging Gaasperplas te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Kennis statuten en huishoudelijk reglement
Met de inschrijving gaat u automatisch akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement.
Deze zijn te vinden op de website onder Reglementen.
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden uitsluitend intern gebruikt voor de processen binnen de vereniging.
Voor een uitgebreide privacy verklaring zie de link in de footer van de website.
Met de inschrijving gaat u akkoord met het verantwoordelijk gebruik van de gegevens binnen de vereniging.
Opmerking